ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Rybnicki

Zapraszamy:

Region Rybnicki FZ¦

Rada Regionu

 • Przełożona Regionu - s. Cecylia Chmielińska, tel. 601188465, mail: cecylia.chmielinska@o2.pl
 • Zastępca przełożonej - br. Zygmunt Wolny, tel. 798143081
 • Sekretarz regionalny - s. Helena Młyńczyk, tel. 724633171, mail: halinam872@onet.eu
 • Skarbnik regionalny - s. Janina Piasecka, tel. 668852627
 • Radny ds. formacji - br. Izydor Chmieliński, tel. 601188532, mail: cecylia.chmielinska@o2.pl
 • Radna ds. Młodzieży i Rycerzy ¶w. Franciszka - s. Bogdana Fitał, tel. 663660335, mail: bogdanafital@wp.pl
 • Radna ds. gospodarczych - s. Bernada Mazurek, tel. 515159491
 • Radna ds. kolportażu - s. Aleksandra Zabieglińska, tel. tel. 733551103

Asystenci duchowi

 • o. Ernest Ogar OFM, tel. 781975916, mail: klasztor@niepokalana.rybnik.pl
 • o. Mateusz Smolarczyk OFM, tel. 501573380

Wspólnoty miejscowe


 • Rybnik – Boguszowice, ul. Małachowskiego. Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Irena Torebko, tel. 504 959 331
 • Rybnik – Boguszowice, ul. Lompy 18. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Barbary, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Aleksandra Zabieglińska, tel. 733 551 103
 • Rybnik – Chwałowice, ul. Działkowców 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Katarzyna Kamińska, tel. 327 403 085
 • Rybnik – Kłokocin, ul. Dębowa 7A. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa Robotnika, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Irena Stolp, tel. 667 922 958
 • Rybnik, ul. Mikołowska 4. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Stanisław Kafel, tel. 889 796 667
 • Rybnik, ul. Kard. B. Kominka 18. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jadwigi, Diecezja Katowice. z-ca przełożona wspólnoty s. Urszula Mazur, 507 895 342
 • Rybnik, ul. Gen. Hallera 14. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa Robotnika, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Bernarda Mazurek, tel. 515 159 491
 • Rybnik – Zamysłów, ul. Franciszkańska 22. Wspólnota FZ¦ przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP – klasztor oo. Franciszkanów. Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Urszula Gutka, tel. 511 128 549
 • Czerwionka, ul. 3 Maja 36. Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Irena Zielonka, tel. 726 603 834
 • Kamień, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Alberta, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Agnieszka Krawieczek, tel. 324 219 294
 • Ksi±żenice, ul. Jerzego Popiełuszki. Wspólnota FZ¦ przy parafii Niepokalanego Serca Naj¶więtszej. Maryi Panny, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Imarda Halfar, tel. 500 743 640
 • Leszczyny, ul. Ks. Adolfa Pojdy. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Andrzeja Boboli, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Henryk Pawlas, tel. 324 314 078
 • Przegędza, ul. Mikołowska 61 A. Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Józef Musioł, tel. 512 576 202
 • Stanowice, ul. Ko¶cielna 2. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jacka, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Alicja Piecha, tel. 324 312 628
 • Knurów, ul. Niepodległo¶ci 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Cyryla i Metodego, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Irena Mandel, tel. 518 438 565
 • Lubomia, ul. Pogrzebieńska 2. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Marii Magdaleny, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Henryk Golli, tel. 324 516 239
 • Wodzisław ¦l., ul. Ko¶cielna 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii WNMP, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Jadwiga Kalata, tel. 694 095 296
 • Biertułtowy, ul. Korfantego 14. Wspólnota FZ¦ przy parafii WNMP, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Janina Kleban, tel. 781 358 589
 • Turza ¦l., ul. Tysi±clecia 15. Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Fatimskiej, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Marian Franc, tel. 663 899 878
 • Pszów, ul. Bohaterów Westerplatte 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Maryi Panny, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Elżbieta Trzaskalik, tel. 664 391 360
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Piłsudzkiego 2. Wspólnota FZ¦ przy parafii Miłosierdzia Bożego, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Teresa Kopacka, tel. 720 153 686
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja. Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Maria Mika, tel. 324 762 340
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspólnota FZ¦ przy parafii NMP Matki Ko¶cioła, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Jerzy Skura¶, tel. 692 030 026
 • Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska 128. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Katarzyny i Opatrzno¶ci Bożej, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Renata Kula, tel. 324 712 660
 • Moszczenica, ul. Ko¶cielna 3. Wspólnota FZ¦ przy parafii MB Różańcowej, Diecezja Katowice. Przełożony wspólnoty br. Engelbert Spandel, tel. 782 827 083
 • Mszana, ul. Mickiewicza 88. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jerzego, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Helena Krzyształa, tel. 324 720 538
 • Studzionka, ul. Jedno¶ci 4. Wspólnota FZ¦ przy parafii WNMP, Diecezja Katowice. Przełożona wspólnoty s. Anna Janik, tel. 322 123 094
 • Gorzyce ¦l., ul. Ko¶cielna. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Anioła Stróża, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Ks. bp. H. Bednorza. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Barbary i ¶w. Józefa, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
 • Nieboczowy, ul. Wiejska 68. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa Robotnika, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
 • Syrynia, ul. Powstańców 36. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego Padewskiego, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com