ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Opole-Gliwice

Zapraszamy:

Region Opole-Gliwice
Patron Regionu: ¶w. Ojciec Pio
Siedzina: Dom Pielgrzyma OO. Franciszkanów na Górze ¶w. Anny
Adres do korespondencji: 47-330 Zdzieszowice, ul. Korfantego 19/b/6

Rada Regionu

 • Przełożona Regionu - s. Urszula Szramka, tel. (77) 484-46-98; kom. 604 806 420; e-mail
 • Zastępca przełożonej i radny ds. formacji - br. Adam Smoleń, tel. (32) 734-64-73; kom. 691 017 511;
  e-mail
 • Sekretarz - s. Irena Szladowska
 • Skarbnik - s. Cecylia Gilner
 • Radna ds. MF i opiekun Rycerzy - s. Krystyna Skrocka
 • Radna - s. Maria Brzózka
 • Radny - br. Henryk Lasończyk

Asystenci duchowi

 • o. Miron Górecki OFM - asystent regionalny (Prowincja katowicka)
 • o. Idzi Wójcik OFM - asystent regionalny (Prowincja wrocławska)
 • o. Marian Szymański OFM Conv. - asystent regionalny (Prowincja krakowska)

Wspólnoty miejscowe okręgu opolskiego:

 • Biała, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożona - s. Barbara Apostel

 • Brożec, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wszystkich ¦więtych
  Przełożona - s. Walburga Kaltbach

 • Chrz±szczyce, Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej
  Przełożony - br. Adrian Meja

 • Czarnow±sy, Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała
  Przełożona - s. Gertruda Malcherczyk

 • Dobrzyń Wielki, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Katarzyny
  Przełożona - s. Helena Kuczera

 • Głogówek, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Bartłomieja
  Przełożona - s. Kornelia Wdowiak

 • Gogolin, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa
  Przełożona - s. Gabriela Hellfeuer

 • Góra ¦więtej Anny, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Anny
  Przełożony - br. Piotr Prus

 • Komprachcice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Franciszka
  Przełożona - s. Jadwiga Przybylla

 • Kotorz Wielki, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała Archanioła
  Przełożony - br. Mieczysław Fered

 • Kotulin, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała Archanioła
  Przełożona - s. Dorota Raszka

 • Krapkowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Mikołaja
  Przełożona - s. Irena Jagieła

 • Krapkowice Otmęt, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożona - s. Lucyna Kisiel

 • Le¶nica Opolska, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy
  Przełożona - s. Kornelia Plachetka

 • Nysa, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Elżbiety
  Przełożona - s. Maria Łuszczek

 • Olbrachcice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Niepokalanego Poczęcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożona - s. Zofia Weinkopf

 • Opole, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦więtej Trójcy
  Przełożona - s. Krystyna Skrocka

 • Opole Groszowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Katarzyny
  Przełożona - s. Stanisława Mikoda

 • Opole Nowa Wie¶ Królewska, Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy
  Przełożony - br. Mikołaj Wysocki

 • Polska Nowa Wie¶, Wspólnota FZ¦ przy parafii Nawiedzenia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożona - s. Martyna Przywara

 • Płużnica Wielka, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Stanisława Biskupa i przy ko¶ciele filialnym ¶w. Anny w Ligocie Toszeckiej
  Przełożona - s. Teresa Golombek

 • Prudnik Las, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦w. Józefa
  Przełożony - br. Herbert Staffa

 • RoĽmierz, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała
  Przełożony - br. Jan Piontek

 • Rozmierka, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele filialnym Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa
  Przełożona - s. Eufemia Kachel

 • Strzelce Opolskie, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Wawrzyńca
  Przełożona - s. Halina Gubicz

 • Sucha, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Bartłomieja
  Przełożony - br. Jan Nocoń

 • Tarnów Opolski, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Marcina
  Przełożona - s. Maria Stadniczeńko

 • Zawadzkie, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Rodziny
  Przełożona - s. Elżbieta Strach

 • Zawadzkie, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa
  Przełożona - s. Małgorzata Wyrwich

 • Zdzieszowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Antoniego
  Przełożona - s. Halina Cesarz

Wspólnoty miejscowe okręgu kluczborskiego:

 • Bazany, Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla
  Przełożona - s. Teresa Kinder

 • Bogacica, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy
  Przełożona - s. Hildegarda Wodara

 • Borki Małe, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożona - s. Łucja Urbańczyk

 • Borki Wielkie, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Franciszka
  Przełożony - br. Norbert Krawczyk

 • Dobrodzień, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Marii Magdaleny
  Przełożona - s. Barbara Krzy¶ko

 • Gorzów ¦l±ski, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy
  Przełożona - s. Maria Stiene

 • Kluczbork, Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
  Przełożona - s. Maria Brzózka

 • Kluczbork, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa
  Przełożony - br. Eugeniusz Bazan

 • Ko¶cieliska, Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożony - br. Józef Sosna

 • Krasków, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Jadwigi
  Przełożona - s. Janina Kowalik

 • Ole¶no, Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała
  Przełożony - br. Adam Charkiewicz

 • Wołczyn, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
  Przełożona - s. Stanisława Szwed

 • Zawi¶ć, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Józefa Robotnika (przy ko¶ciele filialnym pw. Stygmatów ¦więtego Franciszka w Szumie)
  Przełożona - s. Sylwia Symala

 • Zębowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożony - br. Henryk Lasończyk

Wspólnoty miejscowe okręgu raciborskiego:

 • Boguchwałów, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele filialnym ¶w. Mateusza
  Przełożona - s. Wanda BliĽnicka

 • Głubczyce, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦więtych Idziego i Bernardyna
  Przełożona - s. Anna Karaczan

 • Kędzierzyn KoĽle, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Ducha
  Przełożony - br. Andrzej Smuszowicz

 • Racibórz, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożona - s. Elżbieta Dyrda

 • Racibórz Płonia, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Paschalisa
  Przełożona - s. Weronika Sekuła

 • Racibórz Studzienna, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Krzyża
  Przełożona - s. Maria Zmuda

 • Wojnowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Józefa Robotnika
  Przełożona - s. Maria Krupa

 • Zakrzów, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Mikołaja
  Przełożona - s. Krystyna Czuba

Wspólnoty miejscowe okręgu gliwickiego:

 • Gliwice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa
  Przełożona - s. Rita Mularczyk

 • Gliwice – Łabędy, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Jerzego
  Przełożona - s. Krystyna Karkula

 • Gliwice - Ostropa, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Ducha
  Przełożona - s. Łucja Magiera

 • Koty, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtych Piotra i Pawła
  Przełożony - br. Robert Potempa

 • Krupski Młyn, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Józefa
  Przełożona - s. Dorota Szwaracka

 • Pniów, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele filialnym ¦w. Wacława
  Przełożona - s. Janina Kos

 • Pyskowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Mikołaja
  Przełożony - br. Janusz Nowak

 • So¶nicowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Jakuba
  Przełożona - s. Hildegarda Pohl

 • Toszek, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Katarzyny
  Przełożona - s. Magdalena ¦liwiok

 • Tworóg, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Antoniego
  Przełożona - s. Bożena Szatanik

 • Wielowie¶, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny
  Przełożony - br. Józef Korcz

 • Żernica, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała Archanioła
  Przełożona - s. Bronisława Michalska

Wspólnoty miejscowe okręgu zabrzańskiego:

 • Bytom-Stolarzowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla
  Przełożony - br. Edward Czerwiński

 • Zabrze, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Franciszka
  Przełożony - br. Marcin Siemianowski

 • Zabrze Helenka, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Matki Ko¶cioła
  Przełożona - s. Halina Niestrój

 • Zabrze Mikulczyce, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Teresy
  Przełożona - s. Łucja Poloczek

 • Zabrze Rokitnica, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa
  Przełożona - s. Zofia Lancman

 • Zabrze, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Anny
  Przełożona - s. Zofia Gorz
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com