ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Aktualności

Zapraszamy:

Spotkanie RN FZŚ z sekretarzami regionalnymi

W dniach 16-17 czerwca 2018 r. w Centrum Franciszkańskim w Warszawie odbyło się szkolenie – spotkanie Rady Narodowej FZŚ w Polsce z sekretarzami regionalnymi. Spotkaniu przewodniczyła Przełożona Narodowa FZŚ s. Joanna Berłowska; obecni byli członkowie Rady Narodowej, asystenci narodowi: o. Andrzej Romanowski OFMCap., o. Nikodem Sobczyński OFM oraz o. Zdzisław Gogola OFMConv. Przybyli sekretarze lub przedstawiciele Regionów: Warszawskiego, Częstochowskiego, Olsztyńskiego, Poznańskiego, Lubelskiego, Radomskiego, Szczecińskiego, Katowickiego, Rybnickiego, Gdańskiego. W pierwszym etapie spotkanie towarzyszyli uczestnikom przedstawiciele Rady Narodowej Młodzieży Franciszkańskiej z Przełożoną s. Pauliną Włodarczyk.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 11:15; przywitała nas Przełożona Narodowa, nastąpiło przedstawienie się uczestników i omówienie programy spotkania. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył o. Nikodem Sobczyński. W homilii Ojciec zachęcił nas do podjęcia odpowiedzialności za wypowiadane słowa; aby w naszym życiu było „tak-tak, nie-nie” pomiędzy wypowiadanymi słowami a naszą postawą. Zachęcił nas także w tym kontekście do podjęcia odpowiedzialności za wypowiadane słowa Profesji.

Po uczcie duchowej nastąpiła uczta dla ciała – obiad – tradycyjnie jak każdy posiłek podczas szkoleń odbywających się w Radzie Narodowej przygotowany przez poszczególne wspólnoty miejscowej FZŚ Regionu Warszawskiego. W tym miejscu za całe to dobro przez tak wiele lat posługi dla dobra FZŚ w Polsce, składamy serdeczne podziękowania Siostrom i Braciom z Regionu Warszawskiego.

Po obiedzie mieliśmy „zabrać się do pracy”, ale zanim to nastąpiło s. Joanna Berłowska w imieniu wszystkich tercjarzy złożyła podziękowania i najlepsze życzenia o. Zdzisławowi Gogoli z okazji 40-lecia Kapłaństwa.

Ojciec Zdzisław wygłosił następnie konferencję „Posłuszeństwo według Reguły FZŚ”. Tekst tej konferencji dostępny tutaj.

O godz. 15:00 wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Następnie o. Nikodem Sobczyński wygłosił konferencję „Cnota czystości w świetle Reguły FZŚ”. Oto kilka myśli z konferencji – czystość to rozumne, zgodne z darem Bożym używanie płci. Wyzbywać się wszystkiego co cielesne, by skupić się na tym co duchowe. Czystość to zadanie, które realizuje się przez całe życie, to walka z siłami które chcą oderwać człowieka od Boga, tylko z Jezusem możemy to wygrać. Czystość pozwala kochać sercem prawym i niepodzielnym. Czystość intencji przejawia się w walce o realizację woli Bożej; czy podejmuję jakieś dzieło ze względu na większą chwałę Bożą. Czuwanie nad czystości spojrzenia (wzroku, uczuć, wyobraźni). Modlitwa i korzystanie z sakramentów świętych, głównie Sakramentu Pokuty, cierpliwość, skromność, dyskrecja. Mamy prawo do zachowania tajemnicy – wstydliwość stoi na straży godności człowieka. Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. Prostoty nam trzeba; nieczystość uwielbia dwuznaczność, zakłamanie. Święty Franciszek był człowiekiem prawdziwie czystego serca, który gardził dobrami ziemskimi a szukał niebieskich i nie przestawał uwielbiać Boga (Napomnienie 16). Gdy mówi On o pogardzie nie ma na myśli odrzucenia darów Bożych. On chce aby Bóg był celem. To co jest na świecie ma służyć człowiekowi, ale po to by uwielbiać Boga i prowadzić do Boga. Czystość serca to nie tylko wolność od potrójnej pożądliwości, ale przede wszystkim szukanie Boga – „Dążcie do tego co w górze, nie do tego co na ziemi”. Na modlitwie powinno być pragnienie Boga. Pośród świata możemy żyć wieloma sprawami, ale nie odstępujmy od prawa Bożego. Błogosławieni czystego serca nigdy nie przestają wiedzieć i uwielbiać Boga. Etapy jakie wskazuje Franciszek do osiągnięcia czystości serca: – 1) pogarda dobrami ziemskimi; 2) szukanie tego co prowadzi do nieba; 3) uwielbienie Boga. W tym kontekście trzeba nam troszczyć się o adorowanie Boga, przede wszystkim w Najświętszym Sakramencie. Nastawić nasze serce na działanie Boga, na działanie Ducha Świętego, być narzędziem Boga. W każdym działaniu szukać tylko chwały Bożej, to prowadzi do czystości. Stanięcie w pokorze przed sobą, Bogiem i drugim człowiekiem. Na zakończenie konferencji wywiązała się piękna dyskusja o czystości serca. I jeszcze jedna myśl z dyskusji – człowiek to duch i ciało, nie da się tego rozdzielić; nie można poniżać ciała a wywyższać ducha; my jako całość mamy się rozwijać.

Po przerwie br. Zygfryd Smarzyk przedstawił przygotowaną przez s. Jolantę Bogdanów konferencję na temat archiwizacji dokumentów we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Tekst jej dostępny tutaj.

Kolejnym punktem spotkania była wspólne nieszpory.

Po kolacji był czas na adorowanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wzbogacone przepięknymi słowami rozważań o. Zdzisława Gogola. Na zakończenie dnia o. Andrzej wyświetlił firm o Jubileuszu 40-lecia Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Ponieważ firm opatrzony jest bogatym komentarzem w języku włoskim, o. Andrzej posługiwał w trakcie wyświetlania jako tłumacz. Po filmie ubogaceni zostaliśmy zdjęciami z przeżytej niedawno „Pielgrzymki w drodze” do Włoch.

Na zakończenie dnia odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Drugi dzień szkolenia – niedzielę – rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej. W homilii Ojciec Zdzisław zachęcił nas m.in. do uświadomienia sobie, że każdy z nas jest tym małym ziarnkiem, które Bóg wsadził w glebę i Bóg chce abyśmy wzrastali, abyśmy wyrośli na piękne drzewa w którym „ptaki będą się gnieździć”. Jesteśmy zaproszeni do wzrostu. Bądźmy wdzięczni za dar życia.

Po przejściu do salki przedstawiciele Rady Narodowej, w imieniu wszystkich obecnych, ale myślę że i nie tylko w ich imieniu, złożyli najlepsze życzenia obfitości Bożych Łask dla solenizantek s. Przełożonej Joanny Berłowskiej i s. Janiny Iwanickiej.

Następnie głos zabrał o. Zdzisław Gogola, który przedstawił zarys powstającej książki o FZŚ w Polsce w związku z przeżywanym Jubileuszem 40-lecia odnowionej Reguły. Zachęcił do przekazywania opracowań – o przygotowanie których uprzednio poproszeni zostali Przełożeni Regionów – dotyczących życia, struktury i działalności poszczególnych Regionów FZŚ w Polsce. Jak zaznaczył o. Zdzisław poprzez tę pozycję książkową powstanie naukowe źródło historyczne dla oceny naszej doczesnej pracy. Podkreślił, iż w archiwum nie ma rzeczy niepotrzebnych; czym więcej informacji tym bogatsza rzeczywistość, która pozostawiamy.

Po czym o. Andrzej Romanowski przedstawił konferencję „Studiujcie, kochajcie i żyjcie Reguła FZŚ”, będącą swoistą kontynuacją konferencji wygłoszonej podczas spotkania z Przełożonymi Regionów. Temat konferencji to słowa zachęty wypowiedziane do naszego Zakonu przez św. Jana Pawła II w dniu 27 września 1982 r. Konferencja ta stała się zaczynem interesującej dyskusji. Tekst tej konferencji dostępny tutaj.

Kolejnym punktem szkolenia był referat wygłoszony przez br. Zygfryda Smarzyka o polskim słownictwie religijnym. Konferencja ta będąca ostatnim elementem szkolenia, być może ze względu na pewne zmęczenie, a być może bardziej na osobowość i doświadczenie br. Zygfryda przeprowadzona została w klimacie interaktywnym – wymiany poglądów, co bardziej ubogaciło uczestników. Tekst tej konferencji dostępny tutaj.

Na zakończenie Przełożona podziękowała za udział w szkoleniu. Był czas na wspólną fotografię. Odmówiliśmy wspólnie modlitwę Anioł Pański. Ojciec Andrzej udzielił nam błogosławieństwa po którym udaliśmy się na obiad i w drogę powrotna do naszych domów i Regionów.

Pokój i dobro
br. Wiesiek

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
na Jasną Górę

[Rozmiar: 345338 bajtów] [Rozmiar: 208636 bajtów]

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Nocne czuwanie

[Rozmiar: 319319 bajtów] [Rozmiar: 316708 bajtów]

[Rozmiar: 287041 bajtów] [Rozmiar: 318288 bajtów]

[Rozmiar: 284055 bajtów] [Rozmiar: 115389 bajtów]

Z A P R O S Z E N I E
do udziału w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasną Górę

Czcigodni Ojcowie, Drodzy Siostry i Bracia,

Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do udziału w dwudziestej piątej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Matki Bożej Jasnogórskiej.

Był piękny lipcowy dzień roku Pańskiego 1994, kiedy po raz pierwszy w odnowionych strukturach jako Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce uczestniczyliśmy we Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej. Od tamtego czasu corocznie zwiększała się liczba uczestników pielgrzymki, więc w lipcu 1999 roku uroczysta Msza św. musiała zostać odprawiona na Jasnogórskim Szczycie, a w 2000 roku po raz pierwszy nasze pielgrzymowanie poprzedziliśmy całonocnym czuwaniem w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Wdzięczni Bogu i Czcigodnym Ojcom Paulinom, Stróżom Sanktuarium, za 25 lat pielgrzymowania, postarajmy się przybyć jak najliczniej do Tronu naszej Matki i Królowej, aby w Roku Ducha Świętego i czterdziestolecia zatwierdzenia odnowionej Reguły FZŚ przez Papieża Pawła VI dać wyraz naszej jedności i miłości do Boga oraz Kościoła, naśladując w tym św. Franciszka z Asyżu.

W kolejnym roku przygotowań do 800-lecia powstania III Zakonu Świętego Franciszka, podczas nocnego czuwania tematem rozważań będą słowa z Pism św. Franciszka z Listu do wszystkich wiernych: rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór.

Jest to dla nas wielkie zobowiązanie, wynikające ze złożonej profesji życia ewangelicznego.

Zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń w podążaniu za Chrystusem śladami św. Franciszka w życiu świeckim, potrzebujemy Bożej Łaski.

Dlatego też od dwudziestu pięciu lat gromadzimy się coraz liczniej w naszym narodowym Sanktuarium, by nieustannie za przyczyną Matki Najświętszej dziękować Bogu i prosić o potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, naszej Ojczyzny mając na względzie stulecie odzzyskania niepodległości, a także dla wszystkich Wspólnot FZŚ w Polsce i na całym świecie.

Ponadti w roku bieżącym polecać będziemy Panu Bogu za przyczyną matki Najświętszej Braci i Siostry oraz Asystentów Duchowych, którzy przyczynili się do zorganizowania pierwszej pielgrzymki, a których Pan już powołał do siebie, a także tych wszystkich, którzy nieprzerwanie od 25 lat organizują wyjazdy Wspólnot miejscowych i regionalnych oraz zapraszają osoby chętne spoza FZŚ. Na szczególną wyróżnienie zasługuje Rada Regionu Częstochowskiego, która jest naszym wsparciem we wszystkich sprawach organizacyjnych.

Naszą wdzięczność okażmy w modlitwie Ojcom Asystentom wszystkich poziomów struktur za wspólne pielgrzymowanie, a także troskę, poświęcenie, opracowywanie materiałów formacyjnych, przygotowywanie konferencji i wszelkie wsparcie, jakie nam okazują, mimo licznych innych obowiązków duszpasterskich.

Corocznie podczas kolejnych pielgrzymek uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyli i umacniali nas swoim słowem pasterskim Księża Biskupi, również ci wywodzący się z Zakonu Braci Mniejszych czy należący do III Zakonu, oraz Ojcowie Prowincjałowie.

Podczas tegorocznej Pielgrzymki, tak jak przed pięciu laty, Eucharystii w sobotę, 21 lipca br. na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi Ksiądz Biskup Ignacy Dec, nasz współbrat w św. Franciszku. Wdzięczni za przyjęcie zaproszenia powierzać będziemy Osobę Księdza Biskupa dobremu Bogu, prosząc o potrzebne łaski.

Joanna Berłowska OFS, przełożona narodowa FZŚ w Polsce

XXV PIELGRZYMKA
FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE
Jasna Góra, 20-21 lipca 2018 roku

DZIEWIĘCIOLETNIA NOWENNA przed Jubileuszem 800 rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka:
Rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór.
(z Listu do wszystkich wiernych św. Franciszka z Asyżu)

PROGRAM:
NOCNE CZUWANIE
20 LIPCA 2018 – PIĄTEK OD GODZ. 21.30 DO 4.00 21 LIPCA 2018 – SOBOTA
animacja: s. Jolanta, zast. Przełożonej nar. i o. Jan Fibek OFMCap, Asystent Regionu Białostockiego FZŚ

 • godz. 21.00 – APEL JASNOGÓRSKI, rozważanie o. Nikodem Sobczyński OFM
 • godz. 24.00 – MSZA ŚW. koncelebrowana w Kaplicy Cudownego Obrazu, przewodniczy o. Nikodem Sobczyński Asystent Narodowy FZŚ w Polsce, homilię wygłosi o. Jan Fibek OFM Cap

Modlitwy podczas nocnego czuwania prowadzą Regiony:
częstochowski, poznański, warszawski; po Mszy św.: lubelski+ białostocki, gdański, katowicki, Białoruś

SOBOTA, 21 LIPCA 2017

 • godz.    9.30 – Rozpoczęcie, śpiew Wspólnota FZŚ z Helu
 • godz. 10.00 – Rozważania III części Różańca św. Rozpoczęcie przed stacją Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Prowadzenie rozważań: Region Częstochowski
 • godz. 10.30 – Reguła Papieża Pawła VI realizacją powołania franciszkanów świeckich - ks. Marcin Sobiech Asystent Regionu Białostockiego
 • godz. 11.00 – MSZA ŚW. koncelebrowana na Jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Ignacego Deca
  • Słowo powitania – s. Joanna Berłowska, Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce
   • Oprawa liturgiczna:
    • Czytanie - Region Gdański
    • Psalm - Region Warszawski
    • Złożenie darów ołtarza:
     • Komentarz: - Region Poznański
     • • Dar dla Sanktuarium Jasnogórskiego RN FZŚ w Polsce
     • • Dar dla Sanktuarium Jasnogórskiego RN FZŚ z Białorusi
     • • Młodzież Franciszkańska: Kwiaty
     • • Rycerze św. Franciszka: Hostia i wino
    • Modlitwa wiernych: Region Krakowski
  • Akt zawierzenia: Przełożona Narodowa FZŚ
  • Słowo podziękowania: o. Zdzisław Gogola OFM Conv, Asystent Narodowy
  • Na zakończenie Mszy św. Rycerze św. Franciszka wypuszczą siedem białych gołębi symbolizujących siedem Darów Ducha Świętego.
 • godz. 12.15 – Komunikaty Rady Narodowej FZŚ
 • godz. 13.15 – Spotkanie Rady Narodowej FZŚ i Przełożonych Regionów FZŚ oraz rozprowadzanie materiałów formacyjnych w sali o. Augustyna Kordeckiego
 • godz. 15.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
  • Przewodniczy: o. Marian Jarząbek OFMConv
  • Prowadzenie rozważań: s. Jolanta
  • Śpiew pieśni: Region Poznański
 • godz. 16.30 – Błogosławieństwo na zakończenie pielgrzymki

POKÓJ I DOBRO!

Informacje ze spotkania Prezydium CIOFS: kwiecień 2018

 • Działająca w ramach CIOFS komisja do spraw Młodzieży Franciszkańskiej przygotowuje się do Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Franciszkańskiej w styczniu 2019 (17 – 21. 01. 2019) oraz do Światowych Dni Młodzieży (22 – 27. 01. 2019) w Panamie. Jeśli możemy pomóc młodzieży franciszkańskiej z naszego kraju w uczestnictwie w tych wydarzeniach to byłoby to bardzo wskazane.


 • Materiały z prac komisji do spraw rodziny będą publikowane na stronie internetowej CIOFS.


 • Komisja d.s. JPIC (Sprawiedliwość, Pokój i Jedność Stworzenia) przekazuje podziękowania dla Litwy, Polski, Węgier i Holandii za zgłoszenie kandydatur współpracowników tej komisji. Wkrótce Attilio Galimberti z Prezydium CIOFS skontaktuje się z zainteresowanymi osobami. Rozpoczęto już pierwszą fazę tworzenia stałego biura JPIC.


 • Finanse
  Dyskutowano w Prezydium o wspólnotach, które nie mogą płacić tak wysokich składek. Nadal będzie z nimi prowadzony dialog na ten temat, lecz tak, aby nie stresować ich za każdym razem, gdy mają one myśleć o swych dorocznych składkach do CIOFS. Jest prośba o przekazywanie informacji o dokonanych wpłatach składek do Lucio Monti (Skarbnik Generalny) i do Any Fruk, tak aby można było sprawdzić na rachunku CIOFS czy wszystko dotarło.


 • Sprawy Kapituły Generalnej
  Następna Kapituła Generalna odbędzie się w listopadzie 2020. Przesłano szczegółowe dane dotyczące wymagań związanych z organizacją tej Kapituły. Kraj, który chciałby gościć uczestników kolejnej Kapituły Generalnej musi spełniać określone warunki logistyczne tak, aby umożliwić obrady i zakwaterowanie dla ok. 150 osób. Wspólnoty Narodowe które chciałyby się podjąć organizacji tej Kapituły powinny zawiadomić Anę Fruk i Sekretariat CIOFS do 30.09.2018 r.


 • Formacja
  W ciągu najbliższych tygodni na stronie internetowej CIOFS ukaże się pierwsza część zaplanowanej formacji przez internet. Będą to wskazówki dotyczące formacji początkowej w języku angielskim i hiszpańskim.


 • 40. Rocznica Reguły FZŚ
  Są podziękowania dla Polski za nasze informacje o sposobach obchodów tej rocznicy.


 • Komisja do spraw Świętych
  Sporządzana jest lista błogosławionych i świętych Franciszkanów Świeckich. Na stronie CIOFS jest specjalna sekcja informująca o tych sprawach. 15 kwietnia odbyła się beatyfikacja Franciszkanina Świeckiego Luciena Botowasoa na Madagaskarze. 22 września będzie kolejna beatyfikacja, a mianowicie Weroniki Antal z Rumunii, a w pażdzierniku jeszcze jedna w Gwatemali. Módlmy się o kolejnych świętych i beatyfikowanych Franciszkanów Świeckich. Jeśli w naszych wspólnotach są informacje o kandydatach na ołtarze z FZŚ, to jest prośba o zgłaszanie tego do Sekretariatu CIOFS.


 • Komunikacja
  Rozpoczęto już tworzenie stałego biura d.s. komunikacji. Napłynęły sugestie z Litwy, Czech i Węgier dotyczące zarządzania stroną internetową, natomiast oczekiwana jest chęć współpracy osób z umiejętnościami dziennikarskimi i translatorskimi.


 • Kongresy FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej
  Najbliższy Kongres będzie na Litwie w sierpniu (20-26) 2018. Monika z Litwy już sygnalizowała inicjatywę budowy studni w Afryce i zbieranie funduszy na ten cel (Projekt Well4Africa). Jest prośba o rozważenie możliwości organizacji następnego Kongresu Europejskiego w jakimś kraju ( prawdopodobnie w 2021 lub 2022 ) – można to zgłosić podczas Kongresu na Litwie. Pierwszy Kongres Pan-Afrykański odbędzie się w lipcu 2018 w RPA. Dziesiąty Kongres Latyno-Amerykański będzie w Gwatemali w lutym 2019, zaś szósty Kongres Azji i Oceanii w Wietnamie w 2020.


 • Komisja Prawna
  W ostatnim okresie Komisja Prawna wykonała ogromną pracę sprawdzając 30 statutów narodowych, a wśród nich nasz polski statut.

Z Rady Międzynarodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

[Rozmiar: 99483 bajtów]

 
Drodzy bracia i drogie siostry

W dniu 24 maja 2018 r. br. Franciszek Crescenti, w święto Poświęcenia Bazyliki św. Franciszka w Asyżu, powrócił do domu Ojca.

Francesco był przez długi czas sekretarzem generalnym CIOFS, wraz ze swoją żoną Anna Marią.

Dołączmy do modlitwy i dziękujmy Panu za dar obecności i poświęcenia br. Franciszka w naszym Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Pax et Bonum!
Isabella Di Paola
sekretarz generalny CIOFS

Spotkanie Rady Narodowej z radnymi do spraw formacji w regionach

28 i 29 kwietnia 2018 roku Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce zaprosiła na spotkanie formacyjne radnych do spraw formacji z poszczególnych regionów. Oprócz przedstawicieli Rady na czele z przełożoną, s. Joanna Berłowska, obecni byli asystenci narodowi: o. Andrzej Romanowski OFM Cap i o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11. Poświęcone było ogólnej prezentacji programu i tematu naszego spotkania: Reguła w życiu franciszkanów świeckich. Przedstawiono nam tematy popołudniowej pracy w grupach: znajomość Reguły, realizacja Reguły w życiu. O. Andrzej zdefiniował zadania formacji: jako przekazanie rzetelnej wiedzy z jednej strony, a z drugiej jako rozbudzenie ducha w sercach franciszkanów, obudzenie „śpiących rycerzy”, pasjonatów. S. Joanna Berłowska podkreśliła, jako specyfikę naszego powołania, łączenie życia świeckiego z obowiązkami zakonnymi. Przy okazji poznaliśmy się, ponieważ w wielu regionach właśnie odbyły się wybory, i niektórzy przyjechali na spotkanie po raz pierwszy.

Pierwsze spotkanie było więc ogólne, miało charakter wprowadzenie. Po nim nastąpiła Msza święta. Homilia O. Andrzeja również poświęcona była formacji, która: Stała się potrzebna każdemu człowiekowi po grzechu pierworodnym. Choć już taką pierwszą formacją było dla Adama i Ewy przykazanie: Nie jedzcie owoców z tego drzewa. Wyzwanie związane z tym nakazem wymagało od nich wysiłku. Źródłem formacji jest też Ewangelia. Tak zadziałała w życiu Eugenio Zolla, rabina Rzymu, który współpracował z Piusem XII, by ratować Żydów z Europy Wschodniej. Przeczytawszy Ewangelię, powiedział, że stała się dla niego kluczem do Biblii. Przyznał też, że poznawszy chrześcijan, poznał czym jest miłość. Bo sama formacja i asceza nie wystarczą; potrzebna jest jeszcze miłość. Jeżeli wpadamy w gniew, nie mamy jeszcze duchowego uformowania. Nasze zadanie w formacji to iść za Jezusem. Zostało nam dane światło, które nas przerasta. Idziemy za Jezusem, przezwyciężając logikę i trudności życiowe. Jak św. Franciszek, który Jezusa spotkał w Spoleto. Bądźmy posłuszni i ulegli. Prośmy Jezusa o miłość.

Po obiedzie O. Zdzisław przeczytał konferencję przygotowaną przez O. Nikodema Sobczyńskiego OFM: „Od nawrócenia do formacji”:
Człowiek pragnie szczęścia: radości i spokojnego sumienia. Jednakże jego życie najczęściej jest inne. Potrzeba więc nam nawrócenia. Nawrócenie popularnie to spojrzenie za siebie, ocenienie swego postępowania i odwrócenie się od niego. Przed Chrystusem też istniało pojęcie nawrócenia: był to powrót do życia zgodnego z Prawem. Po Chrystusie, nawrócenie rozumie się jako życie zgodne z Ewangelią. Potrzebujemy metanoi, uznania własnego zła i przemienienia. Co utrudnia metanoię? Nie widzimy swego zła, a zajmujemy się złem cudzym. Porównujemy siebie z innym: by uciec od siebie. Wpadamy w osądzanie innych. Przy rachunku sumienia nie porównujemy się z Chrystusem czy z ludźmi świętymi. Przemianę świata rozpoczynamy od żądania, by świat się zmienił; inni mają się zmienić, nie ja. Metanoię utrudnia przekonanie, że nie możemy się już zmienić: „już taki jestem”, „w tym wieku, to już człowiek się nie zmienia”. To jest przejaw wygodnictwa i egoizmu. Nikt nie powinien twierdzić, że nie może się zmienić. Nie możemy ograniczać się do zewnętrznego kultu, a w sercu mieć hałas i zamęt.

Do nawrócenia prowadzą 3 kroki:

1. Przyjęcie zbawczej misji Chrystusa, przyjęcie go za swego Pana i życie jako jego uczeń,
2. Żal za grzechy.
3. Uwolnienie od zwodzenia, bo częścią każdego grzechy jest kłamstwo. Zły uwodzi nas pozornym dobrem.

W życiu św. Franciszka przemiana spowodowała, że zaczął szukać miejsc zacisznych, odosobnionych. W Spoleto ucałował trędowatego i dał mu jałmużnę. Zaczął też dosłownie wypełniać wolę Bożą, odbudowując kościoły. Pozwala Bogu interweniować w swoje życie, wkraczać w nie coraz bardziej.

Czymże więc jest formacja? Jest skierowana na osobę: psychicznie i duchowo. To doskonalenie się, rozwój. Zmiany powinny być progresywne, choć czasem bywają regresywne, stają się cofaniem. Formacja może być duchowa: to życie w zjednoczeniu z Chrystusem. Życie liturgią, pokutą i eucharystią. Może być doktrynalna, rozwijająca naszą wiedzę o tradycji, zapoznająca nas z Biblią. Formacja społeczna i polityczna to czynne zaangażowanie się w propagowanie społecznej nauki Kościoła. Formacja do wartości: wyrabianie wrażliwości na wartości nie tylko wysokie, ale też zawodowe, rodzinne, kulturalne… Formacja zakonna to Reguła, Konstytucje, statuty. Nie jako suche przepisy, ale jako odpowiedź Boga na potrzeby ludzkie. Franciszkanin świecki podejmuje proces przemiany nieustannie, ciągle, osobiście. To jest jego droga.


Po odczytanie referatu odbyła się dyskusja:

O. Andrzej wspomniał o postawach utrudniających przemianę. Czasem sami stwarzamy sobie barierę, sami rysujemy sobie granice: potrafimy na siłowni podnosić kilogramy, ale kiedy oczekuje się od nas drobnej pomocy w domu, mówimy: „Ja nie mogę”. O. Andrzej wspomniał o książce Christophera Lasch „Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań”: współczesny Narcyz nie wierzy w swoje możliwości. Narcyz się nie zmienia, tylko kształtuje swój wizerunek. O. Zdzisław zacytował św. Bernarda: „Co raz wybrałem, wiecznie wybierać muszę”. Musimy systematycznie pracować nad sobą.

S. Janina dodała, że praca nad sobą musi odbywać we współpracy z Łaską Bożą.

Do współpracy – z greckiego Synergia – nawiązał O. Andrzej: Pan daje łaskę, a my współpracujemy. U starożytnych w katechumenacie obowiązywała zasada: „Najpierw uwierz, później przyjmiemy ciebie do wspólnoty”. Dziś ludzi mówią: „Przyjmijcie mnie, to uwierzę”.

Następnie wysłuchaliśmy referatu s. Janiny – radnej do spraw formacji w Radzie Narodowej – poświęconego nawracaniu się:
Wspólnoty rozpadają się, gdy ich członkowie nie podejmują przemiany swego postępowania. Pomocne w tej przemianie jest Słowo Boże. Odkryj Słowo Boże, sięgnij po nie, medytuj je. Da ono wspaniałe owoce, będzie nas prowadziło. Warto tu wspomnieć o „Ewangelicznym sposobie życie”, książce o. Wincentego Ferezzy. Czytamy w Regule: „Niech na wzór Chrystusa kształtują swój sposób postępowania…”. Każdego dnia starajmy się wypełniać Regułę w nowy, lepszy sposób. Ważne jest sięganie po Słowo Boże każdego dnia, zaczynając cierpliwą przemianę od siebie samego. Bo nawracać się to żyć dla Chrystusa. Uczmy się posłuszeństwa. Pokory może nas nauczyć nawet małe dziecko. W nawróceniu pomoże nam bliskość z Bogiem. Pismo Święte można wspólnie rozważać we wspólnocie. Wspólnotowo rozważajmy też Regułę. Odkryjmy te treści – niech posłużą do przemiany naszego życia. Bo naszym życiem musimy dawać świadectwo. Pomocą w formacji są rekolekcje. One też pomagają nam w dążeniu do Chrystusa, a franciszkanin świecki nigdy nie może przestać dążyć do Chrystusa. Pomaga mu w tym także sakrament pokuty i modlitwa, którą należy uczynić duszą swojego istnienia.

Po przerwie na kawę, w czasie której były i rozmowy braterskie, i zakupy materiałów formacyjnych, podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza pracowała nad tematem „Znajomość Reguły”, druga: „Realizacja Reguły”. Wnioski, jakie przedstawione zostały na następny dzień, wskazują, że trudno oderwać od siebie oba tematy.

Konstatacje pierwszej grupy:
Po Soborze Watykańskim II dzisiaj na całym świecie franciszkanie świeccy przestrzegają Reguły zatwierdzonej przez papieża Pawła VI w dniu 24 czerwca 1978 r. Tworzyli tę Regułę specjaliści franciszkańscy, przełożeni generalni z czterech rodzin franciszkańskich. Regułę tworzą: List świętego Franciszka do wiernych oraz trzy rozdziały poświęcone zdefiniowaniu czym jest FZŚ, drugi zasadom życia, a trzeci życiu we wspólnocie. Reguła jest darem i dana jest przez Kościół jako zasada życia franciszkańskiego, wyrastającego z doświadczenia św. Franciszka. Ma wprowadzać w to doświadczenie formować i ubogacać serca. Taki jest cel i sens Reguły: prowadzi do osobistego i wspólnotowego uświęcenia. Jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa Kościołowi i zachowania jedności z braćmi i siostrami w FZŚ.

Celem Reguły FZŚ jest wpływ na życie człowieka, nadać mu porządek moralny: wzywa do pokuty i nawrócenia, każe pogłębiać życie religijne, czytać i poznawać Ewangelię i świadczyć swoim życiem.

Gdy Reguła FZŚ stanie się już zasadą życia dla braci i sióstr, wskaże ona, jak poznać charyzmat franciszkański, jak zachować go i być mu wiernym. By Reguła była zasadą życia, należy otworzyć się na dary i działanie Ducha Świętego, być posłusznym Kościołowi, w którym działa Duch Święty. Franciszkanin świecki niesie wtedy światu radość, pokój, miłość oraz innych pociąga do pójścia drogą charyzmatu franciszkańskiego. Jeżeli te wymienione zadania zostaną wypełnione przy pomocy Ducha Świętego i Kościoła, Reguła będzie realizowana i będzie dla nas zasadą życia.

W formacji dojrzewa się, świadomie się rozwija. Trudno jest formować innych we wspólnocie, jeżeli samemu nie żyje się Regułą. Propozycją jest formowanie w Regionie samych formatorów w oparciu o Regułę, Słowo Boże, tworzenie szkół modlitwy. We wspólnotach miejscowych trzeba organizować konferencje miesięczne, czasem przygotowywane przez siostry i braci wyznaczonych przez przełożonych.

Słowa Jana Pawła II do naśladowców św. Franciszka: Papież jest wdzięczny za waszą wierność waszemu powołaniu franciszkańskiemu, wdzięczny za waszą apostolską działalność i ewangeliczne misje. Służcie Panu z radością bądźcie sługami Jego ludu gdyż św. Franciszek chciał, byście byli radosnymi sługami. Przykładem niech wam będzie patron, św. Franciszek z Asyżu. (według sprawozdania s. Danieli Komosińskiej)


Konstatacje drugiej grupy:
Druga grupa również miała problem z trzymaniem się tematu. Rozpoczęli swoją dyskusję od pytania, czy Reguła jest znana franciszkanom świeckim, czy poznawanie jej w nowicjacie jest wystarczające i na odpowiednim poziomie. Gdy postanowili skupić się na temacie „Realizacja zasad Reguły…”, okazało się, że więcej na ten temat powiedziałoby nasze otoczenie. Bracia i siostry podawali przykłady ze swego życia: a to, że dzieci mówią „My chcemy tak jak ty”, a listonosz „Bo panu mogę ufać”, zaś w pracy wyplenia się bluźnienie, itd. W każdym razie znajomość Reguły i jej realizacja są ze sobą tak ściśle związane, że gdy we wspólnocie źle się dzieje, trzeba sięgnąć po rozważanie Reguły na wspólnotowych spotkaniach. Reguła pomaga nam przyjąć postawę franciszkańską, a wtedy emitujemy z siebie dobro, jak powiedział O. Zdzisław Gogola, bo żyjemy w Łasce Bożej. Wniosek końcowy mieliśmy taki sam jak grupa I: trzeba pracować nad formacją własną i formacją mistrzów nowicjatu we wspólnotach.

Po kolacji O. Andrzej przedstawił nam prezentację o św. Ludwiku przygotowaną za pomocą internetowej aplikacji. Mamy nadzieję, że wkrótce pojawi się na stronie Rady link do filmu przygotowanego na jej podstawie. Dowiedzieliśmy się z prezentacji o przodkach św. Ludwika, o jego wykształceniu, wychowaniu dzieci, jak traktował swoje królestwo i poddanych, o jego działalności na rzecz kultury francuskiej: ufundował bibliotekę królewską i Sorbonę, kościoły, między innymi Saint Chapelle, rozbudował katedrę Notre Dame, reformował państwo, obniżając podatki, dzięki czemu do kasy królewskiej zaczęło wpływać więcej pieniędzy.

Dzień zakończyliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, Nieszporami i Apelem Jasnogórskim.

Następny dzień rozpoczęliśmy Mszą świętą połączoną z Jutrznią. W czasie homilii o. Zdzisław Gogola zwrócił uwagę, że dzisiejsze czytania związane są z tematem naszego spotkania:
Najpierw słyszeliśmy o gorliwości nawróconego Pawła, co wydawało się podejrzane nawet uczniom, znającym go jako Szawła. Drugie czytanie kieruje do nas między innymi te słowa: „po czynach was poznają”. I Ewangelia mówi wprost, że kto trwa w Chrystusie przynosi owoc. Jeżeli więc twoje działanie nie przynosi owocu, widać nie trwasz w Chrystusie.

Pierwszym źródłem naszej formacji jest Ewangelia. Docierając do Ewangelii, docieramy do Chrystusa. W niej jest zapisana pierwsza nauka formacji, jaką dał Chrystus: jest to kontemplacja. Odchodził na miejsca odosobnione, by się modlić. Ewangelia jest podstawą działania w zakonach franciszkańskich. Idziemy w nich za Franciszkiem, ale do Chrystusa. Podstawą wszelkiego działania musi być kontemplacja, bez modlitwy wszystko uschnie.

Współcześnie mamy problem: jak mówić do człowieka „przytkanego” materią, przesyconego nią. Na zakończenie skierował do nas słowa: „Wy jesteście elitą w Kościele”.


Dziękujemy mu za nie i bądźmy ich potwierdzeniem.

Po Mszy św. i śniadaniu, wspaniale przygotowanym przez siostry z Mokotowa w Warszawie, spotkaliśmy się kolejny raz, by wysłuchać referatu o. Andrzeja Romanowskiego na temat Nawrócenie św. Franciszka w świetle źródeł franciszkańskich, i omówić efekt pracy w obu grupach dyskusyjnych. Pożegnaliśmy również o. Zdzisława, którego wzywały dalsze obowiązki. Ojciec przed wyjazdem prosił jeszcze, by ankietę, która niedługo zostanie przesłana do regionów, potraktować odpowiedzialnie. Stworzone zostanie źródło informacji o wspólnotach franciszkańskich w Polsce.

O. Andrzej przedstawił bogaty tekst poświęcony nawróceniu Franciszka:
Wczesne źródła franciszkańskie prezentują 4 sposoby pisania o św. Franciszku. Tomasz z Celano w pierwszej biografii pisze o postawie Franciszka sprzed nawrócenia w tonie ostrym, łagodzi swoją ocenę w kolejnej biografii. Relacja trzech towarzyszy jest dojrzała, faktograficzna, choć nie zawiera opisu stygmatyzacji. W biografii św. Bonawentury ukazany jest teologiczny wymiar nawrócenia Franciszka. Bonawentura pisząc o świętym, posługuje się obrazami zamkniętymi w metaforach, np.: miłośnik cnót, atleta duchowy, wywyższony przez Boga, pogromca szatana, gorliwy głosiciel pokuty, święty seraficki, itd.

Święty Bonawentura przyrównuje serce świętego Franciszka do rozpalonego kawałka żelaza, do którego Bóg przykłada krzyż Pana Jezusa.

Czwarty sposób pisania o nawróceniu św. Franciszka pochodzi od niego samego. Można ten sposób nazwać „intuicjami świętego Franciszka”. Tu nawrócenie jest przedstawione jako wyjście ze świata, by powrócić do Chrystusa. Sam święty pisze w swoim testamencie, że tym znaczącym momentem było spotkanie trędowatego w Spoleto. Impuls, by ucałować chorego, dał Franciszkowi Pan. Nastąpiła przemiana tego, co gorzkie, w słodycz duszy i ciała.

Motyw „porzucenia świata” pojawia się wielu miejscach: w biografiach, napomnieniach, regułach, listach. Pojawia się jako przejście od słodyczy grzechu – bo nienawróconemu słodko grzeszyć – do słodyczy służby Bogu. „Ire Per Mundum” – iść przez świat, ale nie będąc z tego świata. Świat staje się środkiem dotarcia do Stwórcy, nie celem. Św. Franciszek tak odrywa się od świata, że o nim zapomina. Nawrócenie odkrywa przed Franciszkiem sens jego życia. Benedykt XVI przemawiał w Asyżu do młodzieży, mówiąc o nawróceniu św. Franciszka. Mówił o stopniach wkraczania Franciszka do Boga. Najniższy stopień to brak zrozumienia sensu swego życia: bawi się, włóczy po Asyżu z przyjaciółmi. Współczesna młodzież włóczy się: po miastach, po Internetach, wizjach narkotykowych… Spędza czas bez zrozumienia sensu swego życia. W takim stanie do 25 roku życia trwał św. Franciszek. Na niczym mu nie zależało, tylko na własnym wizerunku. Nie akceptował tych, którzy mu ten wizerunek psuli: ludzi starych, schorowanych, nędzarzy. Nawrócenie zmienia to wszystko.

My też, jak św. Franciszek, jesteśmy wezwanie do odbudowy Kościoła. Franciszek kocha Kościół, kocha kapłanów i wierzy w nich, choć sami z siebie mogą być grzeszni. Wystarczy, że podają mu Chrystusa w Eucharystii. Franciszek ogałaca się w swym nawróceniu i oddaje pod opiekę biskupa.


Zakończeniem wszystkich prac było podsumowanie dyskusji w obu grupach. Jedna i druga grupa zauważyła konieczność formowania samych mistrzów formacji. Pojawiły się również myśli związane z tematami.

Przyjmowanie postawy „założonych rąk” – „poczekam aż mi coś zaoferujecie” utrudnia pracę formacyjną.

S. Joanna Berłowska podkreśliła ważność „Memoriale Propositi” otwierającego naszą Regułę. Wezwała do zapoznania się z pracą o. Alojzego Pańczaka „Historia III Zakonu”.

O. Andrzej mówił, że zredukowanie Reguły do informacji jest zbrodnią na niej. Trzeba wprowadzać Regułę w życie, co oczywiście jest zadaniem nowicjatu, ale również formacji stałej każdego franciszkanina świeckiego.

s. Joanna Berłowska podkreśliła, że w trakcie spotkań nowicjatu należy nowicjuszy dopuszczać do głosu, by mówili, jak realizują Regułę w życiu, jak ją praktykują. Dyskusję nad sprawozdaniami zakończyła siostra przełożona narodowa słowami: „Trzeba cenić sobie łaskę przynależności do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”.

Pod koniec naszego dwudniowego spotkania wymieniliśmy się informacjami, wrażeniami, doświadczeniami z pracy naszych regionów i wspólnot. Br. Zygfryd prosił, by przesyłać – na stronę internetową jako wieści z regionów – zdjęcia ilustrujące naszą działalność szerzej, nie tylko modlitwa i agapa.

Siostra przełożona przypomniała o podjętym przez Wspólnotę Narodową zadaniu zebrania pieniędzy na budowę studni w Sudanie. S. Anna Jagosz prosi o wpłacanie zebranych pieniędzy na konto Rady Narodowej do 1 VIII.

Na zakończenie s. Maria przekazała relację ze spotkania Prezydium CIOS w Rzymie.

Obiadem poczęstowała nas wspólnota z Mokotowa. A później był już wyjazd.

Cieszmy się swoim powołaniem franciszkańskim.

s. Joanna Szelągowska OFS

Wielkanoc 2018

[Rozmiar: 226197 bajtów]

 
Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118[117], 42)
Oto wspaniały dzień zwycięstwa: pascha zmartwychwstania. Niech głos paschalnej radości usłyszą wszyscy ludzie i wszystkie ludy na całej ziemi!

W imieniu Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce życzymy, by niewyrażalna radość ze Zmartwychwstania Pańskiego przepełniała nasze serca i promieniała wokół!
Idźmy za Zmartwychwstałym poprzez ten poraniony świat, śpiewając „alleluja”. Nieśmy śmiało pokój, niezłomną nadzieję, która potrafi napełniać odwagą do czynienia dobra, zwłaszcza gdy wymaga to poświęcenia i miłości.
Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych!


Warszawa, Wielkanoc A.D. 2018  
s. Joanna Berłowska OFS; Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce
o. Andrzej Romanowski OFMCap; Asystent Narodowy FZŚ w Polsce


(...) Do Twych uwielbionych ran, o Chryste Zmartwychwstały, przyjmij wszystkie bolące rany współczesnego człowieka: te rany o których głośno w społecznych środkach przekazu – i te, które bez rozgłosu bolą w ukryciu sumień. Niech się leczą w tajemnicy Twojego Odkupienia. Niech się goją i zabliźniają przez Miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. [św. Jan Paweł II]

(...) przyjmijmy łaskę zmartwychwstałego Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga, pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój. [Papież Franciszek - z orędzia Wielkanocnego 2013 r.]

List Ministra Prowincjalnego O. Alana Tomasza Brzyskiego OFM

[Rozmiar: 576908 bajtów] [Rozmiar: 459599 bajtów]

Spotkanie Rady Narodowej FZŚ z przełożonymi regionalnymi

Warszawa, dnia 28 lutego 2018 r.

Komunikat Nr 1/X/2018

Czcigodni Ojcowie
Drogie Siostry i Drodzy Bracia
we Wspólnotach Regionalnych,

Przekazuję poniżej informacje z Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce:

1. Spotkanie Przełożonych Regionów
2. 40-lecie zatwierdzenia Reguły FZŚ przez Papieża Pawła VI
3. Europejski Kongres FZŚ i MF
4. Komisja Ekonomiczna
5. Sprawozdania
6. Rekolekcje we Włoszech Śladami Św. Franciszka z Asyżu

Ad 1.
Rada Narodowa dziękuje Przełożonym Regionów, którzy wzięli udział w dorocznym spotkaniu. Po raz pierwszy były reprezentowane wszystkie Regiony przez Przełożonych, Zastępców lub Delegatów.
Dziękujemy za ożywioną dyskusję, szczególnie po wygłoszonych konferencjach przez Czcigodnych Ojców Asystentów Narodowych. Na uwagę zasługuje wymiana doświadczeń oraz cenne spostrzeżenia, które przyczyniają się do wyjaśnienia niekiedy trudnych spraw we Wspólnotach.
Wszystkie radości i troski polecaliśmy Panu Bogu we wspólnej modlitwie, szczególnie podczas Eucharystii. (W załączeniu relacja ze spotkania opracowana przez s. Emilię Nogaj)

Ad 2.
W związku z czterdziestą rocznicą zatwierdzenia przez Papieża Pawła VI odnowionej posoborowej Reguły FZŚ Rada Międzynarodowa informuje o rozpoczynającym się 24 czerwca br. roku jubileuszowym. Wspólnoty narodowe FZŚ zobowiązane zostały do nadesłania informacji o organizowanych obchodach.
Podczas spotkania Przełożonych zapoczątkowany został cykl konferencji na temat Reguły, które będą wygłaszane na kolejnych spotkaniach ogólnopolskich.
Ponawiam prośbę do Rad regionalnych o nadsyłanie informacje o planach jubileuszowych we Wspólnotach regionalnych i miejscowych.
Studiujcie, kochajcie, żyjcie Regułą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, zatwierdzoną przez mego Poprzednika Pawła VI. Ona jest prawdziwym skarbem w Waszych rękach, dostosowanym do ducha Soboru Watykańskiego II i odpowiadającym na to, czego oczekuje od Was Kościół. (Z przemówienia Św. Jana Pawła II do Rady Międzynarodowej FZS w dniu 27 września 1982 r.)

Ad 3.
Trzeci Europejski Kongres FZŚ i MF odbędzie się w Kaunas (Kowno) na Litwie w dniach od 20 do 26 sierpnia 2018.
Mottem tego Kongresu będą słowa z Ewangelii Św. Jana: Ktokolwiek wierzy we Mnie, z jego wnętrza wypłyną strumienie wody żywej (Jan 7:38).
Jesteśmy przekonani, pisze br. Tibor Kauser, że Duch Święty stanowi jedyną odpowiedź na wszystkie wyzwania przed jakimi dziś staje Rodzina Franciszkańska, że ten Kongres może dać prawdziwą duchową odnowę FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej we wspólnotach narodowych w Europie.
Kolejnym celem Kongresu są obchody 40 rocznicy obecnej Reguły FZŚ. Będzie także skupienie się na aspektach ekologicznych i solidarności z potrzebującymi.
Jest prośba o zbieranie do sierpnia 2018 funduszy na budowę studni w Afryce, co jest jedną z idei Kongresu. Ofiary na ten cel można przekazywać bezpośrednio do Rad Regionalnych, które po zebraniu funduszy na ten cel przekażą do s. Anny Jagosz, skarbnika narodowego.

Ad 4.
Wypełniając zalecenie Rady Międzynarodowej, Rada Narodowa na posiedzeniu w dniach od 9 do 10 lutego br. powołała Komisję Ekonomiczną w składzie s. Anna Jagosz, s. Ewa Krawczyk oraz br. Michał Rynkowski. Powyższa Komisja wzorem Rady Międzynarodowej ustali wysokość ofiar statutowych, biorąc pod uwagę liczbę aktywnych profesów wieczystych wykazanych w sprawozdaniach za 2017 r.

Ad 5.
Bardzo proszę Przełożonych Regionów, którzy dotychczas nie przekazali sprawozdań za 2017 r. o pilne ich nadesłanie, abyśmy jako Rada Narodowa mogli wywiązać się w terminie ze złożenia sprawozdania z działalności i finansowego do Rady Międzynarodowej FZŚ.

Ad 6.
Jest jeszcze kilka miejsc na zaplanowane w dniach 5-14 maja rekolekcje we Włoszech. Zgłoszenia chętnych można dokonać najpóźniej do dnia 6 marca br.

Życząc owocnego czasu Wielkiego Postu przygotowującego do Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie pozdrawiam
Pokój i Dobro!
s. Joanna Berłowska
Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce

Okólnik 37/14 – 20
34. Światowe Dni Młodzieży 2019 (Panama)

Motto Dni: Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. (Łk. 1 : 38)

W ramach wstępu do ŚDM będzie zorganizowane trzydniowe Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej w Panama City w Panamie w dniach 17-20.01.2019. Następnie uczestnicy dołączą do obchodów ŚDM w Panama City w dniach 22-27.01.2019.

Zakwaterowanie uczestników w obu imprezach będzie w International School of Mary Immaculate w Panama City. Organizatorzy zapewnią transport z lotniska do szkoły. Maksymalna liczba uczestników z każdej wspólnoty narodowej to 5 osób. Informację odnośnie liczby zgłoszonych osób należy przesłać do 31 lipca 2018 r. na adres:
youfrawyd2019@gmail.com.szty

Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe tylko poprzez Radę Narodową Młodzieży Franciszkańskiej w kraju uczestnika, a gdzie nie ma takiej Rady, poprzez Radę Narodową FZŚ.

Koszty uczestnictwa w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Franciszkańskiej wyniosą około 175 dolarów US (140 Euro)

Rejestracja na Światowe Dni Młodzieży 2019 będzie poprzez link:
https://www.panama2019.pa/en/registration-of-pilgrims/

Rejestracja na ŚDM2019 będzie możliwa poprzez rejestrację z grupą (ok. 150 osób). Indywidualna rejestracja nie będzie możliwa.

W ramach rejestracji zapewnione będzie zakwaterowanie, ubezpieczenie, wejście na imprezy ŚDM, przejazdy transportem publicznym, posiłki podczas ŚDM oraz pakiet uczestnika (plecak).

Dla osób które zarejestrują się przed 30 czerwca 2018 r. przewidziany jest 10% rabat. Informacja będzie na oficjalnej stronie ŚDM
https://www.panama2019.pa/en/home/

Zwracamy uwagę że zakwaterowanie w szkole będzie możliwe wyłącznie w dniach Międzynarodowego Spotkania Mł. Fr. (17-20 stycznia 2019) i ŚDM (22-27 stycznia 2019). Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zapewnienie zakwaterowania przed lub po tych datach.

Podpisano
Andrea Odak - Członek Prezydium CIOFS ds. Mł.Fr.
Ana Fruk - Członek Prezydium CIOFS
Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR - Asystent Generalny FZŚ i Mł. Fr
.

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com