ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
mail

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Pokój i dobro!

Zapraszamy:

X KAPITUŁA NARODOWA
FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE

xkapitula1 (353 kB)

W dniach 16-18 września 2016 roku w Centrum Franciszkańskim w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 98 A odbywała się X Kapituła sprawozdawczo-wyborcza FZŚ w Polsce.

Kapitułę poprzedziło odbywające się od godz. 10.00 w auli w Centrum spotkanie Konferencji Asystentów Narodowych oraz Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych. Z racji Kapituły obecny był O. Robert Rabka OFMCap, Delegat Konferencji Asystentów Generalnych FZŚ, który przewodniczył spotkaniu. O. Andrzej Romanowski OFMCap, Asystent Narodowy FZŚ w Polsce, na wstępie omówił cele i zadania KAPiR. Zaproszony na spotkanie O. Rufin Maryjka OFM, Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej, omówił „Rolę Prowincjała w asystencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”. Podczas ożywionej dyskusji, pytań i odpowiedzi, Ojcowie Asystenci zgłosili wiele postulatów do przedstawienia Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce. Słowo podziękowania do Asystentów za ich troskę i zaangażowanie szczególnie w zakresie formacji skierowała s. Joanna Berłowska, Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce.

xkapitula2 (354 kB)

Kapituła rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą Koncelebrowaną w piątek, 16 września, o godz. 14.30 w kościele Ojców Franciszkanów (OFM) pw. Matki Bożej Anielskiej.
Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił O. Rufin Maryjka OFM, Minister Prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Wraz z O. Prowincjałem Mszę św. sprawowali O. Robert Rabka OFMCap, Delegat Asystenta Generalnego FZŚ, Asystenci Narodowi, Prowincjalni i Regionalni, zaproszeni Goście, w tym O. Maciej Kaczmarczyk OFM pracujący obecnie w Australii. Na rozpoczęcie słowo powitania do wszystkich skierował O. Cezary Chustecki OFM, Proboszcz Parafii. Grono franciszkanów świeckich tworzyli S. Ana Fruk z Chorwacji, Delegat Przełożonego Generalnego FZŚ, oraz Delegaci z 18 Regionów Polski, a także Siostry i Bracia ze Wspólnot Regionu Warszawskiego FZŚ.

xkapitula3 (216 kB) Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy zgromadzili się w auli Centrum Franciszkańskiego. Po powitaniach i odczytaniu nadesłanych życzeń nastąpiło oficjalne otwarcie X Kapituły Narodowej przez S. Anę Fruk.

Rozpoczęła się część wstępna Kapituły, w tym utworzenie Komisji, które pracowały podczas Kapituły. Następnie S. Ana Fruk przedstawiła i dokonała prezentacji tematu Młodzież Franciszkańska i Rycerze Św. Franciszka we wspólnotach FZŚ. W dalszej części O. Robert Rabka OFMCap wyjaśniał Art. 36 Konstytucji Generalnych FZŚ dot. ślubów prywatnych. Obydwa tematy wzbudziły duże zainteresowanie uczestników.

W drugim dniu Kapituły, w Święto Stygmatów Św. Franciszka, O. Paweł Sroka OFMConv, Asystent Narodowy, w homilii rozwinął temat motta kapituły: Pogrzebani i zmartwychwstali wespół z Chrystusem, świadkami i narzędziami Jego misji wśród ludzi. (Reg FZŚ 6).

Następnie w sali obrad przedstawione zostały sprawozdania za trzyletni okres działalności Rady Narodowej oraz finansowe. Przedstawicielka MF odczytała sprawozdania z działalności MF w Prowincjach, dużo uwagi zostało poświęcone światowemu spotkaniu Młodzieży Franciszkańskiej. s. Joanna Sochor, Radna Międzynarodowa ds. Europy Środkowo-Wschodniej MF, podziękowała za wsparcie modlitewne, organizacyjne oraz znaczącą pomoc finansową Braci i Sióstr FZŚ w Polsce.

W godzinach popołudniowych odbyła się sesja wyborcza, podczas której wybrano Radę Narodową FZŚ w Polsce na trzyletnią kadencję w składzie:

  • s. Joanna Berłowska - przełożona narodowa
  • s. Jolanta Bogdanów - zastępca przełożonej narodowej
  • br. Zygfryd Smarzyk - sekretarz narodowy
  • s. Anna Jagosz - skarbnik narodowy
  • s. Janina Iwanicka - radna ds. formacji
  • s. Agnieszka Przybylska - radna ds. MF i RF
  • s. Barbara Lis - radna
  • s. Ewa Krawczyk - radna
  • s. Maria Teodorowicz - delegat do RM

Ponadto został wybrany zastępca delegata do RM, s. Barbara Bogusławska de la Grange.

W godzinach wieczornych grupa Młodzieży Franciszkańskiej, która przybyła na Kapitułę, zaprezentowała pokaz multimedialny ze Światowego Spotkania Młodzieży Franciszkańskiej w Krakowie.

Trzeci dzień Kapituły poświęcony był uchwaleniu zmian w Statucie Narodowym FZŚ w Polsce, opracowanym przez Komisję Statutową Rady Narodowej. Ponadto uchwalone zostały wnioski przedstawione przez Komisję Wnioskową do realizacji przez wybraną Radę Narodową.

Kapituła zakończyła się podsumowaniem obrad przez Delegatów CIOFS: S. Anę Fruk i O. Roberta Rabkę OFMCap.

Po serdecznych podziękowaniach i modlitwie, kapłańskim błogosławieństwem zakończyła się X Kapituła sprawozdawczo-wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

Dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom wraz z Asystentami duchowymi
za życzliwość i wsparcie modlitewne.
Siostrom i Braciom z Regionu Warszawskiego
przygotowującym posiłki dla uczestników Kapituły,
Wspólnocie Miejscowej przy parafii Matki Bożej Anielskiej
za dyżury w recepcji i wszelką pomoc w organizacji Kapituły.

Niech Pan Wam błogosławi
Pokój i Dobro!


s. Joanna Berłowska
Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce
Warszawa, 20 września 2016 r.

Wielka Nowenna
na Jubileusz 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka

Temat do rozważań na rok 2016 z Listu do wszystkich wiernych (redakcja pierwsza) św. Franciszka z Asyżu:

Braćmi dla Niego są, kiedy spełniają wolę Ojca, który jest w niebie.

[Rozmiar: 124008 bajtów]
opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com